TERENGGANU TURTLE CAMP (TTC)

Terengganu Turtle Camp merupakan program yang diadakan selama 3 hari yang melibatkan pelajar sekolah menengah. Tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar tempatan mengenai keperluan melindungi penyu dan alam sekitar.

Scroll to Top