TERENGGANU SETIU WETLAND CAMP (T-SWETC)

Terengganu Setiu Wetlands Camp merupakan sebuah program yang memberi peluang kepada para peserta untuk meneroka dengan lebih mendalam mengenai sains yang wujud di sekitar Setiu Wetlands. Ia merupakan tempat yang sesuai kerana faktor biodervisitinya yang lengkap dengan flora dan fauna. Kem ini bertujuan memupuk minat para peserta untuk menghargai alam sekitar serta menimbulkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar.

Scroll to Top