NOTIS HAKCIPTA

NOTIS HAKCIPTA PORTAL RASMI PUSAT SAINS DAN KREATIVITI TERENGGANU

Hakcipta Portal Rasmi Pusat Sains Dan Kreativiti Terengganu dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Pusat Sains Dan Kreativiti Terengganu kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pusat Sains Dan Kreativiti Terengganu.

Produk-produk lain, logo dan syarikat atau organisasi yang tercatat di dalam portal ini adalah kepunyaan syarikat atau organisasi tersebut.

Scroll to Top