FESTIVAL SAINS, TEKNOLOGI, INOVASI (FeSTI)

Festival tahunan bagi menarik minat masyarakat dalam mencintai STEM melalui pelbagai program dan aktiviti yang menarik seperti pameran, bengkel, hands-on.

Scroll to Top